UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Gådeåstaden tisdag 29 september

Klockan 20:00: Nu är fjärrvärmen tillbaka!


Kontaktperson är Willy Gahlin 0611-557500

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.