UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Framnäsvägen 11 november

Klockan 12:30: Fjärrvärmen är tillbaka!


Kontaktperson är Villy Galin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.