UPPDATERING fjärrvärmeavbrott Västra Bondsjögatan och delar av Parkgatan

Klockan 19:40 felet åtgärdat och fjärrvärme kopplas åter på

Från ca 10:15 var området utan fjärrvärme.

Med anledning av reparationsarbetet beräknades fjärrvärmen vara avstängd fram till minst 00:00 men är nu i drift igen

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.