Uppdatering: Elavbrott centrala delarna av Härnösand - alla har strömmen åter

Centrum är just nu utan el.

Uppdatering klockan 18.40:
Alla kunder har nu strömmen åter. Vi arbetar vidare med felsökning kring orsak.

Uppdatering klockan 17.30
500 kunder har åter fått strömmen tillbaka. 200 kunder boende i området kring Sälsten/Brännan saknar fortfarande ström och vi arbetar vidare med felsökning.

Uppdatering klockan 17.10
768 kunder är berörda och vi arbetar fortsatt med felsökning.

Klockan 16.50
Vi har för närvarande ett elavbrott i centrala delarna av Härnösand.

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

768 kunder/hushåll berörs av avbrottet