UPPDATERING Driftstörning på Kraftvärmeverket åtgärdad

Fjärrvärmeleveransen till våra kunder är nu återställd.

Utrustningen som krävs för produktion och distribution av fjärrvärme kan som
allt annat drabbas av problem.

Efter större störningar vid Kraftvärmeverket ser vi alltid över våra rutiner för att
i framtiden kunna erbjuda tryggare och säkrare fjärrvärmeleveranser.

Tack för er förståelse.