UPPDATERING Akut fjärrvärmeavbrott Rönngatan 1-8 samt Ådalsvägen 21-27 måndag 8 januari 2024 kl 11:00

Klockan 13:00: Nu är fjärrvärmen åter!

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.