UPPDATERING akut fjärrvärmeavbrott Prästjorden, Gånsviksdalen, Lidgatan, Gerestaskolan 27/5

Klockan 11:00  Nu är fjärrvärmen tillbaka

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.