Uppdaterat - Vattenläcka Utansjö/Hälledal

Med anledning av misstänkt vattenläcka, så kan störningar i vattenleveransen drabba boende i området.

16:00 1 april 2021

Nu har alla vatten åter.

15:50 31 mars 2021

Vi arbetar för att finna läckan/åtgärda felet.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.