Uppdaterad - Vattenläckan på Bondsjöhöjden är lagad- 17/11-2021

 

10:45 Alla har nu åter vatten.

04:30 Vattenläckan är lagad, och vi har börjat fylla upp vattennätet igen.

18:00 På grund av vattenläckan finns nu även en vattenvagn placerad på Centrumvägen 2, nedanför Ramviks Bibliotek / bakom Handlar i Hälledal.

13:45 En vattenvagn kommer att finnas vid BIK idrottsplats från 17:00, och redan nu kan ni hämta vatten från Härnösands vattenverk på Tallvägen 1.

10:30 En akut vattenläcka på grund av avgrävd vattenledning på Bondsjöhöjden, gör att vattentrycket kan variera i fastigheter från Härnösand till Ramvik. Åtgärder för att laga felet har inletts, men det finns ingen tidplan när felet kan vara avhjälpt. För säkerhets skull kan ni tappa upp vatten, för att kunna dricka och spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar är stängda. Vi försöker lokalisera och laga läckan så snart som möjligt. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.