Uppdaterad - Vattenläcka delar av Ramvik - 2019-10-24

På grund av en vattenläcka är Kvarndammsvägen 1-3 och 2-10, Högsjövägen 61, 63 och 65 samt Östby 116 utan vatten.

Uppdatering 2019-10-25 klockan 15:00

Vattenläckan är lokaliserad och alla har vattnet åter. Fortsatt arbete på måndag den 2019-10-28 klockan 08:00.

Klockan 15:50

Ungefär 11 hushåll berörs.

Vi arbetar för att finna läckan/åtgärda felet.

En vattenvagn kommer under kvällen att placeras på vändplanen vid Kvarndammsvägens slut.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart..