UPPDATERAD - Planerat underhåll på vattenledningarna i Viksjö - 2019-12-11

Klockan 15:00

Det planerade underhållet i Viksjö är nu klart, och alla har vattnet åter.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna i morgon onsdag den 11/12-19 i delar av Viksjö. Vattnet kommer att stängas under en del av dagen. Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.