Uppdaterad - Planerad vattenavstängning vid Blåsippans vårdcentral – 2019-02-18

Nu har alla fastigheter vid Blåsippans vårdcentral vattnet åter 2019-02-18.