Uppdaterad - Planerad vattenavstängning på Volontärvägen – 2020-12-14

Måndag 14/12-20

Vi har utökat området för avstängningen med delar av Åkervägen, och en vattenvagn finns nu uppställd på volontärvägen vid Brännavägen.

 

Planerad vattenavstängning på delar av Volontärvägen – 2020-12-14 På grund av ett planerat arbete med vattenledningarna stängs vattnet till din fastighet måndag 2020-12-14 mellan 08:00-16:00 Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN några minuter tills vattnet är helt klart.