Uppdaterad - Planerad vattenavstängning på Volontärvägen – 2020-12-07

16:00
Tyvärr fick störningsområdet utvidgas, men nu har alla vatten igen.

 

Planerad vattenavstängning på delar av Volontärvägen – 2020-12-07 På grund av ett planerat arbete på vattenledningarna så stängs vattnet till din fastighet måndag 2020-12-07 mellan 12:00-16:00 Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN några minuter tills vattnet är helt klart.