Uppdaterad - En akut vattenläcka på Bondsjöhöjden - 12/11-2021

19:00 Vattenläckan är lokaliserad och kommer att åtgärdas på måndag den 15/11-2021, med start 07:30.

16:30 En akut vattenläcka på Bondsjöhöjden gör att vattentrycket till fastigheter i området kan variera. För säkerhets skull kan ni tappa upp vatten, för att kunna dricka och spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar är stängda. Vi försöker lokalisera och laga läckan så snart som möjligt. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.