Uppdaterad - Akut vattenläcka i Veda - 1 sep 2022

13:30

När vattnet efter 15:00 åter sätts på ber vi er spola länge, och därefter koka vattnet tills vidare. Provtagning kommer att kunna ske efter helgen.

En vattenvagn finns placerad Veda 354 nedför järnvägen.

10:30

Dricksvattnet kan ha blivit kontaminerat under vattenläckan, och vi ber er därför att inte dricka tills annat meddelats.

08:30

En akut vattenläcka i Veda gör att fem fastigheter inte får vatten. Vi arbetar nu för att laga läckan så snart som möjligt. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.