Underhållsspolning spillvattennätet Rosenbäcksallén

Underhållsspolning utav spillvattennätet kommer att utföras på Rosenbäcksallén måndag och tisdag 22-23 mars