Underhållsarbete Fjärrvärme

Vi utför denna veckan ett större underhållsarbete på KVV. Vi producerar för närvarande hetvatten med hjälp av en yttre värmeproducerande anläggning.

Vissa kunder kan uppleva dåligt varmvatten. Justeringar pågår och vi ska inom kort ha åtgärdat problemen.

Om ni inte upplever att varmvattnet är tillfredställande under dom närmaste 6 timmarna, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.