Underhall av vattenledningarna på Stenhammar - 2019-09-19

Vattnet stängs av i omgångar mellan 22:00 - 06:00, natten mellan torsdag till fredag. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.