Tillfälligt ändrade hämtningsdagar för hushåll med tömning på fredag: Viksjö, Notsand, Gånsvik, Östanbäcken, Kapellsberg, Vangsta, Lidgatan, Södersundsvägen med flera

Fredagens sophämtning kommer att flyttas till onsdag och torsdag vecka 37.

De turer som vi skulle ha kört fredag den 13/9 kommer istället genomföras under onsdagen och torsdagen. Fredagens tur för Viksjö kommer att utföras imorgon onsdag 11/9.

Fredagens tur för stadsbilen, runt Notsand, Gånsvik, Östanbäcken ,Kapellsberg, Vangsta, Lidgatan, Södersundsvägen med flera, kommer vi köra under torsdagen den 12/9.

SMS kommer att skickas ut till berörda kunder.