Tankstationen för fordonsgas tillfälligt stängd tisdag eftermiddag

Tisdag 2 mars är tankstationen stängd för planerat underhåll.

Arbetet påbörjas kl 13.00 och planeras pågå till 16.00.

Vi arbetar så snabbt vi kan för att återställa drift så snart som möjlligt. Av säkerhetsskäl ber vi våra kunder respektera säkerhetsavståndet tills arbetet är klart.

Under arbetet hänvisar vi tankning till Älands återvinningsanläggning - se karta nedan.