Störning i vattenleveransen Häggdånger.

På grund av en misstänkt vattenläcka är området helt/delvis utan vatten.

Uppdatering 12.10

Vattenläckan bortstängd, ett 10-tal fastigheter är utan vatten.

Tank med dricksvatten är uppställd intill miljöstationen.

Klockan 08.30

Vi arbetar för att finna läckan/åtgärda felet.

Kontaktperson nås på, 070-6396842 eller 010-4581110.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.