Störningar i vattenleverans. Starred 28 april.

Fredag den 28 april kan det förekomma störningar i vattenleveransen i Starred på grund av ett arbete med ledningarna. Arbetet börjar 08.00 och kommer att pågå som längst fram till 16.00.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.