Störningar i vattenleverans kring Västra Ringvägen. Onsdag 6/3

Inför ombyggnation av vattenledningsnätet kring Västra Ringvägen kommer vi idag funktionstesta flertalet ventiler i gatan. Detta kan resultera i att vattnet försvinner korta stunder och även missfärgas. Arbetet kommer pågå hela dagen.

Berörda gator är Västra Ringvägen, Lärkvägen och Aspvägen.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.