Störningar i vattenleveransen till Gammelvägen, Ramvik 23/5-2021

En akut vattenläcka på Gammelvägen 78 Ramvik gör att vi har stängt av vattnet till din fastighet. Ett tiotal fastigheter berörs. En vattenvagn med dricksvatten kommer att finnas utställd på Gammelvägen i närheten av läckan. Lagning av läckan beräknas påbörjas måndag 24/5. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på: www.hemab.se.