Störningar i vattenleveransen i och kring Hagaområdet tisdag och onsdag V25

Störningar i vattenleveransen till din fastighet, 07.00 - 16.00 tisdag och onsdag vecka 25 på grund av läcksökning. Vattnet kan försvinna i korta perioder. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Skulle vattnet vara missfärgat efter 16.00 spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.