Stopp i avloppsledningen i Byåker – 2019-12-27

Det är stopp på avloppsledningen i Byåker. Vi arbetar med åtgärder, men ber om att hushålla med vattnet tills felet är avhjälpt.