Södra Härnön Underhållsarbete - 2019-09-11

Vattnet stängs av till fastigheter på södra Härnön på Onsdag mellan 07:00 - 16:00 för underhållsarbete av vattenledningarna. Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på: www.hemab.se.