Servicearbete på vår tankstation för fordonsgas

2022-08-09 från kl.13.00 kommer vi att påbörja ett servicearbete på vår tankstation för fordonsgas och arbete pågår mellan 2022-08-09 - 2022-08-10.

För tankning av fordonsgas hänsar vi våra kunder till Älands återvinningsanläggning.


Vid frågor kontakta kundservice HEMAB på 0611-55 75 00.