Reparation av vattenläcka på Bondsjöhöjden - 15/11-2021

En vattenläcka på Bondsjöhöjden gör att vi stänger av vattnet till några fastighet med start 09:00 den 15/11-2021, och börjar reparera ledningen. Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.