Renovering av avloppspumpstationen på Hagagatan. Start vecka 23.

Under vecka 23 påbörjas arbetet med renovering av avloppspumpstationen på Hagagatan.

Det finns risk för mindre störningar i samband med byggtrafik och lastning/lossning av material.