Rasering av elledningar utmed Södra sundet

Denna vecka påbörjas ett projekt med ombyggnation av elnätet, från Nickebostrand i norr till strax söder om Tegelbruket, i syfte att vädersäkra sträckan.

Luftledningar ersätts med markkablar, men det kommer inte behöva grävas i någon större utsträckning.

- I huvudsak använder vi oss av det befintliga VA-stråket för att trycka kabel i befintlig kanalisation, berättar Jonas Björndal, Projektledare på HEMAB. De grävningar som vi kommer behöva göra blir till kunder för att ansluta mot deras anslutningspunkter.

Grävarbetet beräknas vara klart innan årsskiftet. Raseringen av luftledningarna kommer att ske vintertid på tjälad mark för att undvika körskador.

- Framkomligheten kan vara begränsad på en del ställen under tiden då gräventreprenörer verkar i området, så hoppas de boende har överseende med detta, säger Jonas Björndal.

Projektet skulle ha genomförts redan 2020, men har av olika anledningar blivit försenat. Alla berörda fastighetsägare informerades i samband med uppstarten 2020. Har du som fastighetsägare några frågor är du välkommen att kontakta Jonas Björndal - kontakt nedan.

Kontakt

Jonas Björndal, Projektledare, 073-811 05 69, jonas.bjorndal@hemab.se

Kartan visar det aktuella området för ombyggnationen