Planerat underhållsarbete på Betesvägen den 3/11-21

Vattnet stängs av till fastigheter på betesvägen nummer 2-28, med start 08:00 den 3 november 2021. Arbetet beräknas hålla på till cirka 15:30. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på www.hemab.se/driftinfo