Planerat underhåll av vattenledningarna på Domherrevägen - 191220

Vi planerar underhåll av vattenledningarna efter Domherrevägen i morgon fredag den 20/12-19, med start 07:00. Planerat arbetstid är cirka tre timmar. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Se uppdaterad information på: www.hemab.se.