Planerat underhåll av vattenledningar Brunnshusgatan 2020-02-03.

Med anledning av underhållsarbete kommer vattnet att vara avstängt från klockan 07:30.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna på Brunnshusgatan 38-44.
Vattnet stängs av den 3/2-2020 med start 07:30.
Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
Se till att alla vattenkranar är stängda.
När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.
Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder.
Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.
//AO-Vatten