Planerat fjärrvärmeavbrott Västra Ringvägen och närliggande gator måndag 9 oktober

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 måndag 9 oktober


Berörda gator är Västra Ringvägen 51-121, Ådalsvägen 19, Aspvägen 1-13, Parkgatan 17-20, Lärkvägen 15-16, Poppelvägen, Rönngatan 9-33, Hälletorpsvägen 15-48, Granvägen, Björkvägen, Envägen, Tallvägen, Lindvägen, Säbråvägen 20-48, Ekgränd, Baldersgatan, Bragegatan, Torsgatan.

OBS!! Omkringliggande gator, framför allt första delen av Säbråvägen och Framnäsvägen kan råka ut för störningar i leveransen av fjärrvärme i samband med detta arbete.

Ungefär 100 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.