Planerat fjärrvärmeavbrott Västra Ringvägen m fl

 För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-15 torsdag 17 oktober.

Berörda gator är Framnäsvägen, Västra Ringvägen 51-121, Aspvägen 1-13, Lärkvägen, Rönngatan 9-33, Poppelvägen, Säbråvägen, Frejgatan, Ekgränd, Baldersgatan, Hälletorpsvägen, Björkvägen, Granvägen, Tallvägen, Envägen, Torsgatan, Bragegatan, Parkgatan och Arnellsbacken.

Ungefär 200 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.