Planerat fjärrvärmeavbrott Tegvägen m fl onsdag 24 maj

 

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdag den 24 maj.

 

Berörda gator är Frideborgsgatan 2-8, Tegvägen, Volontärvägen 4-6, Kastellgatan 18, Vangstagatan 1-3


Ungefär 14 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.