Planerat fjärrvärmeavbrott Stenhammar

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08:00- 16:00 torsdagen den 8/9

Berörda gator: Talgoxevägen, Rödhakevägen, Sidensvansvägen, Gulsparvsvägen; Spillkråkevägen, Hackspettsvägen, Bofinksvägen och Domherrevägen.

Ungefär 70 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.