Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan 13 maj

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 onsdag den 13 maj.

Berörda gator är Krokvägen 2-12, Skiftesvägen 17-23, Brännavägen 27, Frideborgsgatan 35-41 och 48-50.

Ungefär 6 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.