Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 onsdagen den 27 maj.

Berörda gator är Krokvägen 2-12, Skiftesvägen 17-23, Grönkullavägen, Kapellgatan 1-27, Vangstagatan 11-36, Åkervägen 1-3, Allévägen 13-15 och Frideborgsgatan 14-50.

Ungefär 70 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.