Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan

Med anledning av akut underhållsarbete kommer det att bli störningar i fjärrvärmeleveransen mellan klockan 11-16 måndag 28 januari samt kl 08-16 tisdag 29 januari.

Berörda gator är Frideborgsgatan 35-41, 52-58, Krokvägen 2-12, Skiftesvägen 17-23 samt Brännavägen 27.

Ungefär 20 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 7500.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.