Planerat fjärrvärmeavbrott Skeppsbron

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 tisdag 20 november.

Berörda fastigheter är Skeppsbron 11-15, 25-35 och Köpmangatan 27-29

Ungefär 10 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.