Planerat fjärrvärmeavbrott Seminariegatan måndag 22 oktober

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 måndag 22 oktober.

Ungefär 20 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.