Planerat fjärrvärmeavbrott Saltvik

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-12 onsdagen 10 april.

Ungefär 9 fastigheter berörs.

Berörda gator är Verkstadsvägen 11-19 samt Smedjevägen.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.