Planerat fjärrvärmeavbrott Rotudden onsdag 9 augusti

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdag 9 augusti.

Berörda gator är Sköldgatan, Lasarettsgatan 1-6, Svenninggatan 2 och Södra vägen 4-10

Ungefär 10 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.