Planerat fjärrvärmeavbrott Röstensgränd

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 torsdag 14 november


2 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin 0611-557500.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.