Planerat fjärrvärmeavbrott Norrstaden

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 torsdag den 24 september.

Berörda gator är Skeppar Karlsgränd 10-14, Norra Kyrkogatan 22-36 och Brunnshusgatan 23-31.

Ungefär 32 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.