Planerat fjärrvärmeavbrott Norra Kyrkogatan/Nybrogatan 19 maj  

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 tisdag 19 maj .

Berörda fastigheter är Trädgårdsgatan 9, Norra Kyrkogatan 3-13, Nybrogatan 9-13, Pumpbacksgatan 10-14 och Storgatan 30.

Ungefär 8 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.