Planerat fjärrvärmeavbrott Mellanholmen, Östanbäcken, Hovsjorden, Stenhammar

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-22 torsdag 22 augusti.

Berörda gator är: Mellanholmen, Hela Stenhammarsområdet,  Korsmässvägen, Järpvägen, Gustavsbergsvägen, Hellzéngatan, Svedbomsvägen, Hovsgatan, Rästensgränd, Hovsgränd, Prästgränd, Bokbindargränd, Johannesbergsgatan,  Kristinagatan 2-10, Fågelstavägen, Lindstedtsvägen, Brunnshusgatan 1-6, Ludvig Nordströms gata, Östanbäcksgatan 14-22,

Ungefär 500 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.